Đề tài cấp cơ sở

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CÁC INDELS ĐỐI VỚI MẪU BỊ PHÂN HỦY TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA

2 năm trước | 721

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CÁC INDELS ĐỐI VỚI MẪU BỊ PHÂN HỦY TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA

Lê Tuấn Anh, Hoàng Thái Thanh, Mai Thị Thu Hương

                                                   

 

Mục tiêu nghiên cứu: Hoàn thiện kỹ thuật phân tích một số INDELs có độ đa hình cao và ứng dụng bổ trợ trong công tác giám định ADN tại Viện Pháp y quốc gia. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thực hiện trên 25 mẫu gồm: 10 mẫu chất lượng tốt (mẫu máu, tóc, niêm mạc) và 15 mẫu chất lượng kém (mẫu vi vết hiện trường, mẫu hài cốt lâu năm) tại Viện Pháp y quốc gia. Thiết kế các cặp mồi nhằm khuếch đại các INDELs có độ đa hình cao, tối ưu phản ứng đa mồi. Phát hiện sản phẩm PCR và đọc kết quả trên băng điện di gel Polyacrylamide. Kết quả và bàn luận: Đã hoàn thiện được kỹ thuật khuếch đại đa mồi 7 INDELs: DIP39, DIP48, DIP77, DIP97, DIP111, DIP131, DIP114; các mẫu nghiên cứu có tỉ lệ INDELs dị hợp cao nằm trong khoảng 59.09% – 86.36%. Ứng dụng phân tích các INDELs nghiên cứu trong giám định mẫu hài cốt lâu năm tại Khoa Y sinh - Viện pháp y quốc gia, kết quả hoàn toàn tương đồng và bổ trợ cho kết quả giám định ADN huyết thống theo dòng mẹ trên mẫu hài cốt lâu năm.

 

Từ khóa: INDELs, DIP, giám định ADN.

 


Đóng góp & Phản hồi bài viết:

Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để được rõ nghĩa hơn.

Các bài viết khác

KHẢO SÁT CÁC CHỈ THỊ ĐA HÌNH ĐƠN NUCLEOTIT TRONG ĐỊNH DANH CÁ THỂ NGƯỜI VIỆT NAM BẰNG CÔNG NGHỆ GIẢI TRÌNH TỰ GEN THẾ HỆ MỚI (15/2)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH METFORMIN TRONG NƯỚC TIỂU BẰNG SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ (15/2)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI GELSEMIN VÀ KOUMIN TRONG PHỦ TẠNG VÀ DỊCH SINH HỌC BẰNG SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ (15/2)

NHẬN XÉT MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ CÁC TỔN THƯƠNG KÈM THEO Ở NẠN NHÂN XUẤT HUYẾT DƯỚI NHỆN QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TỬ THI (15/2)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG KHỚP VAI QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI PHÂN VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (15/2)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG TAI QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (15/2)

ĐẶC ĐIỂM GÃY XƯƠNG SƯỜN Ở CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤN THƯƠNG NGỰC QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y THƯƠNG TÍCH (15/2)

NGHIÊN CỨU TẦN SUẤT ĐA HÌNH ĐIỂM TRÊN VÙNG HV1 VÀ HV2 Ở NGƯỜI VIỆT NAM ỨNG DỤNG TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y (16/12)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH 3,5,6-TRICHLORO-2-PYRIDINOL TRONG NƯỚC TIỂU BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ (16/12)