Đề tài cấp cơ sở

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CÁC INDELS ĐỐI VỚI MẪU BỊ PHÂN HỦY TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA

11 tháng trước | 291

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CÁC INDELS ĐỐI VỚI MẪU BỊ PHÂN HỦY TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA

Lê Tuấn Anh, Hoàng Thái Thanh, Mai Thị Thu Hương

                                                   

 

Mục tiêu nghiên cứu: Hoàn thiện kỹ thuật phân tích một số INDELs có độ đa hình cao và ứng dụng bổ trợ trong công tác giám định ADN tại Viện Pháp y quốc gia. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thực hiện trên 25 mẫu gồm: 10 mẫu chất lượng tốt (mẫu máu, tóc, niêm mạc) và 15 mẫu chất lượng kém (mẫu vi vết hiện trường, mẫu hài cốt lâu năm) tại Viện Pháp y quốc gia. Thiết kế các cặp mồi nhằm khuếch đại các INDELs có độ đa hình cao, tối ưu phản ứng đa mồi. Phát hiện sản phẩm PCR và đọc kết quả trên băng điện di gel Polyacrylamide. Kết quả và bàn luận: Đã hoàn thiện được kỹ thuật khuếch đại đa mồi 7 INDELs: DIP39, DIP48, DIP77, DIP97, DIP111, DIP131, DIP114; các mẫu nghiên cứu có tỉ lệ INDELs dị hợp cao nằm trong khoảng 59.09% – 86.36%. Ứng dụng phân tích các INDELs nghiên cứu trong giám định mẫu hài cốt lâu năm tại Khoa Y sinh - Viện pháp y quốc gia, kết quả hoàn toàn tương đồng và bổ trợ cho kết quả giám định ADN huyết thống theo dòng mẹ trên mẫu hài cốt lâu năm.

 

Từ khóa: INDELs, DIP, giám định ADN.

 


Đóng góp & Phản hồi bài viết:

Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để được rõ nghĩa hơn.

Các bài viết khác

NGHIÊN CỨU TẦN SUẤT ĐA HÌNH ĐIỂM TRÊN VÙNG HV1 VÀ HV2 Ở NGƯỜI VIỆT NAM ỨNG DỤNG TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y (16/12)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH 3,5,6-TRICHLORO-2-PYRIDINOL TRONG NƯỚC TIỂU BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ (16/12)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH 5F-ADB TRONG NƯỚC TIỂU VÀ TANG VẬT BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ (16/12)

XÂY DỰNG BỘ ẢNH (ATLAS) CÁC HÌNH THÁI TỔN THƯƠNG MÔ BỆNH HỌC THƯỜNG GẶP TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TỬ THI (16/12)

NGHIÊN CỨU THỜI GIAN NHUYỄN HÓA THỨC ĂN TRONG DẠ DÀY QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TỬ THI (16/12)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG CỘT SỐNG QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (16/12)

NGHIÊN CỨU CÁC TRƯỜNG HỢP TỔN THƯƠNG THẦN KINH NGOẠI BIÊN QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA TỪ NĂM 2015-2020 (13/1)

XÁC ĐỊNH NHÓM MÁU HỆ ABO DỰA TRÊN CHỈ THỊ SNPs TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y (13/1)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GELSEMIN TRONG MÁU BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ (13/1)