Đề tài cấp cơ sở

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI GELSEMIN VÀ KOUMIN TRONG PHỦ TẠNG VÀ DỊCH SINH HỌC BẰNG SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ

1 năm trước | 543

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI GELSEMIN VÀ KOUMIN TRONG PHỦ TẠNG VÀ DỊCH SINH HỌC

BẰNG SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ

Phạm Quốc Chinh, Đoàn Thị Hải Hạnh, Phạm Thị Thu Hà

Gelsemin và koumin là các alcaloid của cây lá ngón. Phương pháp sắc ký lỏng khối phổ (LC-MS/MS) được thết lập để xác định gelsemin và koumin trong phủ tạng và dịch sinh học của nạn nhân bị ngộ độc alcaloid cây lá ngón tại Việt Nam. Mẫu dịch phủ tạng, máu và nước tiểu được điều chỉnh đến pH 10 bằng dung dịch natri hydroxit 1 M và được chiết bằng etyl axetat. Papaverin được sử dụng làm chất chuẩn nội. Mẫu được phân tích trên LC-MS/MS, cột sắc ký Poroshell 120 EC-C18 (2.7 µm, 4.6 x 100 mm), gradient pha động gồm 2 kênh methanol và acid formic 0,1%, tốc độ dòng 0,4 mL/phút, thể tích tiêm 1 µL. Chế độ ion hóa ESI(+), điện thế ion hóa là 3500V. Phương pháp được thẩm định đáp ứng yêu cầu có độ đúng, độ chính xác từ 89,36 - 111,66 %; khoảng tuyến tính từ 0,1 – 100 ng/mL máu/NT, 1,0 - 500 ng/g phủ tạng; giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng của gelsemin và koumin trong máu, nước tiểu và phủ tạng từ 0,006 – 0,03 ng/mL; hiệu suất chiết từ 80,92 - 92,43 %. Phương pháp được áp dụng phân tích 06 mẫu máu, 01 nước tiểu và 03 mẫu phủ tạng, có 9 mẫu tìm thấy gelsemin, 8 mẫu tìm thấy koumin.

Phương pháp có tính chọn lọc, độ nhạy và thích hợp để xác định hàm lượng các alcaloid cây lá ngón trong phủ tạng, dịch sinh học của các nạn nhân, phục vụ cho việc đánh giá, điều trị và công tác giám định pháp y.

Từ khóa: Gelsemium, Koumin, Alcaloid, LC-MS/MS, LLE,…


Đóng góp & Phản hồi bài viết:

Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để được rõ nghĩa hơn.

Các bài viết khác

KHẢO SÁT CÁC CHỈ THỊ ĐA HÌNH ĐƠN NUCLEOTIT TRONG ĐỊNH DANH CÁ THỂ NGƯỜI VIỆT NAM BẰNG CÔNG NGHỆ GIẢI TRÌNH TỰ GEN THẾ HỆ MỚI (15/2)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH METFORMIN TRONG NƯỚC TIỂU BẰNG SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ (15/2)

NHẬN XÉT MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ CÁC TỔN THƯƠNG KÈM THEO Ở NẠN NHÂN XUẤT HUYẾT DƯỚI NHỆN QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TỬ THI (15/2)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG KHỚP VAI QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI PHÂN VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (15/2)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG TAI QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (15/2)

ĐẶC ĐIỂM GÃY XƯƠNG SƯỜN Ở CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤN THƯƠNG NGỰC QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y THƯƠNG TÍCH (15/2)

NGHIÊN CỨU TẦN SUẤT ĐA HÌNH ĐIỂM TRÊN VÙNG HV1 VÀ HV2 Ở NGƯỜI VIỆT NAM ỨNG DỤNG TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y (16/12)

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CÁC INDELS ĐỐI VỚI MẪU BỊ PHÂN HỦY TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (16/12)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH 3,5,6-TRICHLORO-2-PYRIDINOL TRONG NƯỚC TIỂU BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ (16/12)