Đề tài cấp cơ sở

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH 3,5,6-TRICHLORO-2-PYRIDINOL TRONG NƯỚC TIỂU BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ

11 tháng trước | 257

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH 3,5,6-TRICHLORO-2-PYRIDINOL TRONG NƯỚC TIỂU BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ

Nguyễn Mai Dung, Chu Thị Như Quỳnh, Lê Anh Hào.

 

3,5,6-trichloro-2-pyridinol (TCP) là một chất chuyển hóa trong nước tiểu của chlorpyrifos [1]. Chlorpyrifos (CP) là một loại thuốc bảo vệ thực vật nhóm lân hữu cơ có độ độc cao và đã bị cấm sử dụng tại Việt Nam từ năm 2019 [2]. TCP trong nước tiểu được sử dụng là tiêu chí đánh giá mức độ ngộ độc CP [3]. Phương pháp sắc ký khí khối phổ (GC-MS) với sự ion hóa điện tử (EI) được sử dụng để phân tích TCP trong nước tiểu [4], [5]. Sau khi mẫu nước tiểu được thủy phân bằng acid chlohydric, mẫu được chiết xuất bằng ethylacetat, propofol được sử dụng làm chất nội chuẩn. Phương pháp được thẩm định đáp ứng yêu cầu có độ đúng, độ chính xác với tỷ lệ thu hồi từ 84,29 - 91,87 %, khoảng tuyến tính từ 10 - 500 ng/ml, giới hạn phát hiện là 0,5 ng/ml và giới hạn định lượng là 1,5 ng/ml. Phương pháp được áp dụng phân tích 7 mẫu nước tiểu của người nghi ngộ độc Chlorpyrifos. 

3,5,6-trichloro-2-pyridinol (TCP) is a metabolite of  Chlorpyrifos in urine. Chlorpyrifos (CP) is a highly toxic organophosphate insecticide which has been banned in Vietnam since 2019. Urinary TCP has been used to evaluate chlorpyrifos exposure. Gas chromatography mass spectrometry (GC-MS) with the electron ionization (EI) was used to analyze TCP in urine. After the urine sample was hydrolysed with hydrochloric acid, the sample was extracted with ethylacetate, propofol was used as the internal standard. The method was validated  in specificity, accuracy, precision with recovery range from 84,29 - 91,87 %, a linear range from 10 - 500 ng/ml. The limit of detection was 0,5 ng/ml and the litmit of quantitation was 1,5 ng/ml. The method was applied to analyze TCP in 7 urine samples of people who were suspected of CP poisoning.

 

Key words: 3,5,6-trichloro-2-pyridinol, Chlorpyrifos, GCMS, Urine.

 

 


Đóng góp & Phản hồi bài viết:

Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để được rõ nghĩa hơn.

Các bài viết khác

NGHIÊN CỨU TẦN SUẤT ĐA HÌNH ĐIỂM TRÊN VÙNG HV1 VÀ HV2 Ở NGƯỜI VIỆT NAM ỨNG DỤNG TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y (16/12)

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CÁC INDELS ĐỐI VỚI MẪU BỊ PHÂN HỦY TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (16/12)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH 5F-ADB TRONG NƯỚC TIỂU VÀ TANG VẬT BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ (16/12)

XÂY DỰNG BỘ ẢNH (ATLAS) CÁC HÌNH THÁI TỔN THƯƠNG MÔ BỆNH HỌC THƯỜNG GẶP TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TỬ THI (16/12)

NGHIÊN CỨU THỜI GIAN NHUYỄN HÓA THỨC ĂN TRONG DẠ DÀY QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TỬ THI (16/12)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG CỘT SỐNG QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (16/12)

NGHIÊN CỨU CÁC TRƯỜNG HỢP TỔN THƯƠNG THẦN KINH NGOẠI BIÊN QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA TỪ NĂM 2015-2020 (13/1)

XÁC ĐỊNH NHÓM MÁU HỆ ABO DỰA TRÊN CHỈ THỊ SNPs TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y (13/1)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GELSEMIN TRONG MÁU BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ (13/1)