Đề tài cấp cơ sở

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG KHỚP VAI QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI PHÂN VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA

1 năm trước | 134

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG KHỚP VAI QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI PHÂN VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA

Ths.Trần Anh Tuấn, TS. Nguyễn Đức Nhự,  BS. Trần Thị Kim Trúc

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm tổn thương khớp vai do chấn thương qua giám định TTCT; đánh giá cơ chế hình thành tổn thương và các yếu tố liên quan của các tổn thương khớp vai qua giám định tổn thương cơ thể.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 36 đối tượng bị chấn thương khớp vai từ tháng 01/2010 -12/2021.

Kết quả nghiên cứu: Nạn nhân chủ yếu là người trẻ từ 26 – 35 tuổi chiếm 30,56%, đa số công nhân và một số ngành nghề khác (30,56%). Nguyên nhân tổn thương khớp vai thường trực tiếp 83,33% và do tai nạn giao thông chiếm 38,89%. Chấn thương khớp vai gây tổn thương xương chiếm tỷ lệ cao 80,56%, gặp nhiều tổn thương xương đòn (48,28%), tổn thương gân cơ (66,67%). Khi bị chấn thương khớp vai gây trật khớp vai, phần lớn là trật ra trước chiếm 85,71% và xuống dưới chiếm 71,43%. Trật khớp vai làm tổn thương chỏm xương cánh tay dưới dạng Hill-Sachs (57,14%) và sụn viền bao khớp dạng BanKart là 57,14%. Vật gây chấn thương chủ yếu là vật tày chiếm 47,22%.

Kết luận: 38,88% chấn thương khớp vai liên quan đến tai nạn giao thông, tổn thương xương chiếm tỷ lệ cao nhất 80,56%, trong đó, xương đòn thường bị tổn thương nhất 48,28%, đa số trật khớp vai ra trước (85,71%) và xuống dưới (71,43%) gây tổn thương khớp vai dạng Hill-Sachs và BanKart (57,14%), vật tày tác động trực tiếp thường gặp nhất (47,22%).

Từ khóa: Tổn thương khớp vai, giám định pháp y, Hill-Sachs, Bankart.

 


Đóng góp & Phản hồi bài viết:

Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để được rõ nghĩa hơn.

Các bài viết khác

KHẢO SÁT CÁC CHỈ THỊ ĐA HÌNH ĐƠN NUCLEOTIT TRONG ĐỊNH DANH CÁ THỂ NGƯỜI VIỆT NAM BẰNG CÔNG NGHỆ GIẢI TRÌNH TỰ GEN THẾ HỆ MỚI (15/2)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH METFORMIN TRONG NƯỚC TIỂU BẰNG SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ (15/2)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI GELSEMIN VÀ KOUMIN TRONG PHỦ TẠNG VÀ DỊCH SINH HỌC BẰNG SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ (15/2)

NHẬN XÉT MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ CÁC TỔN THƯƠNG KÈM THEO Ở NẠN NHÂN XUẤT HUYẾT DƯỚI NHỆN QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TỬ THI (15/2)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG TAI QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (15/2)

ĐẶC ĐIỂM GÃY XƯƠNG SƯỜN Ở CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤN THƯƠNG NGỰC QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y THƯƠNG TÍCH (15/2)

NGHIÊN CỨU TẦN SUẤT ĐA HÌNH ĐIỂM TRÊN VÙNG HV1 VÀ HV2 Ở NGƯỜI VIỆT NAM ỨNG DỤNG TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y (16/12)

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CÁC INDELS ĐỐI VỚI MẪU BỊ PHÂN HỦY TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (16/12)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH 3,5,6-TRICHLORO-2-PYRIDINOL TRONG NƯỚC TIỂU BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ (16/12)