Đề tài cấp cơ sở

NGHIÊN CỨU TẦN SUẤT ĐA HÌNH ĐIỂM TRÊN VÙNG HV1 VÀ HV2 Ở NGƯỜI VIỆT NAM ỨNG DỤNG TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y

2 năm trước | 565

NGHIÊN CỨU TẦN SUẤT ĐA HÌNH ĐIỂM TRÊN VÙNG HV1 VÀ HV2 Ở NGƯỜI VIỆT NAM ỨNG DỤNG TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y

                                                                             CHU THỊ THỦY

 

Mục tiêu nghiên cứu:  Thống kê và tính tần suất điểm đa hình vùng HV1 và HV2 đặc trưng của người Việt Nam và ứng dụng tần suất điểm đa hình vùng HV1 và HV2 trong giám định pháp y.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:  Những người sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam, không có quan hệ họ hàng theo dòng mẹ và mẫu đã được giám định mtDNA tại Viện Pháp y quốc gia. Sử dụng phương pháp giải trình tự gen vùng HV1 và HV2 trên ADN ty thể. Thống kê trên 600 mẫu có trình tự HV1 và 350 mẫu có trình tự HV2.

Kết quả và bàn luận: Tần suất đa hình điểm trên vùng HV1 của 600 mẫu nghiên cứu có 149 vị trí đa hình so với trình tự tham chiếu trong đó có 6 vị trí có tần suất đa hình điểm trên 20%, tần suất cao nhất là vị trí 16223T chiếm 44%. Từ đó thống kê được 360 kiểu đơn bội khác nhau so với trình tự tham chiếu. Nhóm đơn bội có tần suất cao nhất là 3.8%. Tần suất đa hình điểm trên vùng HV2 thống kê được 60 vị trí đa hình điểm so với trình tự tham chiếu trong đó có 4 vị trí có tần suất cao trên 40%, trong đó vị trí 73A/G có tần suất là 100%. Từ 60 vị trí đa hình trên đoạn HV2 thống kê được 158 kiểu đơn bội khác nhau so với trình tự tham chiếu trong đó kiểu đơn bội có tỷ lệ cao nhất chiếm 10%.

Ứng dụng tần suất đa hình điểm vào giám định pháp y phụ trợ cho kết luận các trường hợp mẫu giám định và mẫu so sánh nhau tại 1 nucleotide trên các đoạn HV1 và HV2 phân tích. Ứng dụng kiểu đơn bội đặc trưng của người Việt Nam vào giám định pháp y những vụ hài cốt không rõ tung tích cần xác định được nguồn gốc địa lý cư trú.

 

Từ khóa: Tần suất đa hình điểm HV1 và HV2, đa hình điểm HV1 và HV2, HV1 và HV2.

 


Đóng góp & Phản hồi bài viết:

Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để được rõ nghĩa hơn.

Các bài viết khác

KHẢO SÁT CÁC CHỈ THỊ ĐA HÌNH ĐƠN NUCLEOTIT TRONG ĐỊNH DANH CÁ THỂ NGƯỜI VIỆT NAM BẰNG CÔNG NGHỆ GIẢI TRÌNH TỰ GEN THẾ HỆ MỚI (15/2)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH METFORMIN TRONG NƯỚC TIỂU BẰNG SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ (15/2)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI GELSEMIN VÀ KOUMIN TRONG PHỦ TẠNG VÀ DỊCH SINH HỌC BẰNG SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ (15/2)

NHẬN XÉT MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ CÁC TỔN THƯƠNG KÈM THEO Ở NẠN NHÂN XUẤT HUYẾT DƯỚI NHỆN QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TỬ THI (15/2)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG KHỚP VAI QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI PHÂN VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (15/2)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG TAI QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (15/2)

ĐẶC ĐIỂM GÃY XƯƠNG SƯỜN Ở CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤN THƯƠNG NGỰC QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y THƯƠNG TÍCH (15/2)

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CÁC INDELS ĐỐI VỚI MẪU BỊ PHÂN HỦY TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (16/12)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH 3,5,6-TRICHLORO-2-PYRIDINOL TRONG NƯỚC TIỂU BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ (16/12)