Đề tài cấp cơ sở

NHẬN XÉT MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ CÁC TỔN THƯƠNG KÈM THEO Ở NẠN NHÂN XUẤT HUYẾT DƯỚI NHỆN QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TỬ THI

1 năm trước | 474

NHẬN XÉT MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ CÁC TỔN THƯƠNG KÈM THEO Ở NẠN NHÂN XUẤT HUYẾT DƯỚI NHỆN QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TỬ THI

Đào Hoàng Diễm, Đặng Duy Tân, Nguyễn Đức Chính

Mục tiêu nghiên cứu: Nhận xét một số yếu tố nguy cơ ở nạn nhân xuất huyết dưới nhện (XHDN) và mô tả đặc điểm XHDN và các tổn thương liên quan.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, hồi cứu và tiến cứu trên 50 trường hợp tử vong được xác định có XHDN được giám định pháp y tử thi tại Viện Pháp y Quốc gia và Khoa Giải phẫu bệnh – Pháp y Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 Kết quả và bàn luận: Nguy cơ XHDN hầu hết là nam giới (88%), độ tuổi hay gặp từ 15 – 29 tuổi (46%), nghề nghiệp lao động tự do chiếm tỷ lệ cao với 56%, hoàn cảnh xảy ra chủ yếu do tai nạn giao thông (86%), thời gian sống sau tai nạn đa số trên 3 giờ, 51% các trường hợp được xét nghiệm có nồng độ cồn trong máu. Đặc điểm XHDN và các tổn thương liên quan: vị trí XHDN thường gặp ở 2 bán cầu (54%), độ dày khối máu tụ trên 1mm chiếm tỷ lệ cao nhất, đa số các trường hợp có tổn thương bầm tụ máu dưới da đầu (84%), 78% các trường hợp có vỡ xương sọ, dập não là tổn thương hay gặp nhất 72%, tổn thương mô bệnh học hay gặp nhất là phù não với 95%.

Từ khóa: Xuất huyết dưới nhện, giám định pháp y.

 


Đóng góp & Phản hồi bài viết:

Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để được rõ nghĩa hơn.

Các bài viết khác

KHẢO SÁT CÁC CHỈ THỊ ĐA HÌNH ĐƠN NUCLEOTIT TRONG ĐỊNH DANH CÁ THỂ NGƯỜI VIỆT NAM BẰNG CÔNG NGHỆ GIẢI TRÌNH TỰ GEN THẾ HỆ MỚI (15/2)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH METFORMIN TRONG NƯỚC TIỂU BẰNG SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ (15/2)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI GELSEMIN VÀ KOUMIN TRONG PHỦ TẠNG VÀ DỊCH SINH HỌC BẰNG SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ (15/2)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG KHỚP VAI QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI PHÂN VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (15/2)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG TAI QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (15/2)

ĐẶC ĐIỂM GÃY XƯƠNG SƯỜN Ở CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤN THƯƠNG NGỰC QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y THƯƠNG TÍCH (15/2)

NGHIÊN CỨU TẦN SUẤT ĐA HÌNH ĐIỂM TRÊN VÙNG HV1 VÀ HV2 Ở NGƯỜI VIỆT NAM ỨNG DỤNG TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y (16/12)

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CÁC INDELS ĐỐI VỚI MẪU BỊ PHÂN HỦY TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (16/12)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH 3,5,6-TRICHLORO-2-PYRIDINOL TRONG NƯỚC TIỂU BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ (16/12)