Đề tài cấp cơ sở

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG TAI QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA

1 năm trước | 136

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG TAI QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA
TS. Nguyễn Hồng Long, ThS. Đào Hoàng Diễm, BSCKI. Đinh Ngọc Chung,
CN. Trần Bích Diệp, ThS. Phạm Mai Hải Yến

Mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm tổn thương tai qua giám định tổn thương cơ thể tại Viện Pháp y Quốc gia.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 70 đối tượng bị chấn thương tai từ 01/2017-10/2022.

Kết quả nghiên cứu: Nguyên nhân chấn thương tai chủ yếu do bạo lực chiếm 90%, đa số phát hiện chấn thương tai ngay khi vào viện điều trị 90%, 10% các trường hợp phát hiện khi đi giám định. Chấn thương tai kèm theo các chấn thương khác chiếm tỷ lệ 38,6%, tai ngoài tổn thương chiếm tỷ lệ cao nhất 47,1% và chủ yếu là sẹo vành tai (40%). Cần khám chuyên khoa khi giám định chiếm 41,4%, vật gây chấn thương tai thường gặp nhất là vật tày chiếm tỷ lệ 34,3% và tác động trực tiếp vào tai chiếm tỷ lệ 40%. Các vụ việc phải tiến hành hội chẩn chuyên gia 25,7%.

Kết luận: 90% nguyên nhân chấn thương tai liên quan đến bạo lực, 10% các trường hợp chấn thương tai được phát hiện khi giám định, tai ngoài thường bị tổn thương nhất chiếm 47,1%, chủ yếu là sẹo vành tai chiếm 40%, vật tày là vật tày tác động trực tiếp hay gặp nhất (34,3%). 25,7% các trường hợp khó, phức tạp đã phải hội chẩn chuyên gia.

Từ khóa: Tổn thương tai, giám định pháp y, vật tày

 


Đóng góp & Phản hồi bài viết:

Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để được rõ nghĩa hơn.

Các bài viết khác

KHẢO SÁT CÁC CHỈ THỊ ĐA HÌNH ĐƠN NUCLEOTIT TRONG ĐỊNH DANH CÁ THỂ NGƯỜI VIỆT NAM BẰNG CÔNG NGHỆ GIẢI TRÌNH TỰ GEN THẾ HỆ MỚI (15/2)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH METFORMIN TRONG NƯỚC TIỂU BẰNG SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ (15/2)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI GELSEMIN VÀ KOUMIN TRONG PHỦ TẠNG VÀ DỊCH SINH HỌC BẰNG SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ (15/2)

NHẬN XÉT MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ CÁC TỔN THƯƠNG KÈM THEO Ở NẠN NHÂN XUẤT HUYẾT DƯỚI NHỆN QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TỬ THI (15/2)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG KHỚP VAI QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI PHÂN VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (15/2)

ĐẶC ĐIỂM GÃY XƯƠNG SƯỜN Ở CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤN THƯƠNG NGỰC QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y THƯƠNG TÍCH (15/2)

NGHIÊN CỨU TẦN SUẤT ĐA HÌNH ĐIỂM TRÊN VÙNG HV1 VÀ HV2 Ở NGƯỜI VIỆT NAM ỨNG DỤNG TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y (16/12)

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CÁC INDELS ĐỐI VỚI MẪU BỊ PHÂN HỦY TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (16/12)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH 3,5,6-TRICHLORO-2-PYRIDINOL TRONG NƯỚC TIỂU BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ (16/12)