Đề tài cấp cơ sở

Khảo sát tần suất các alen trên 23 locus gen của dân tộc Kinh phục vụ công tác giám định ADN

6 năm trước | 3664

Xây dựng bảng tần suất các alen trên 23 locus gen ở người Kinh

ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ 2015

 

Tên đề tài:   Khảo sát tần suất các alen trên 23 locus gen của dân tộc Kinh phục vụ công tác giám định ADN

Chủ nhiệm đề tài:         ThS. Nguyễn Đức Nhự

Tham gia:                       ThS. Lê Tuấn Anh

Tóm tắt:

Mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng bảng tần suất các alen trên 23 locus gen ở người Kinh

 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 150 người Kinh ở Việt Nam không có quan hệ huyết thống được thu thập mẫu máu, chân tóc hoặc tế bào niệm mạc miệng, tách chiết ADN, PCR và điện di bằng kít PowerPlex® Fusion System.

Kết quả nghiên cứu: Đã khảo sát được bảng tần suất các alen trên các locus PowerPlex® Fusion System.

Kết luận: Từ 150 mẫu máu, chân tóc và niêm mạc miệng của người dân tộc Kinh qua phân tích đã xác định được:

1. Bảng tần suất alen của 23 locus theo theo hệ PowerPlex® Fusion System là cơ sở để tính toán độ chính xác trong giám định ADN xác định quan hệ huyết thống tại các locus này.

2. Có 6 locus D22S1045, D10S1248, D12S391, D1S1656, D2S441 và DYS391 đã được xác định tần suất alen là những locus mà trước đó chưa được nghiên cứu theo hệ AmpFℓSTR® Identifiler và Powerplex® 16 Kits.

3. Đã phát hiện thêm được những alen mới ở nhiều locus mà các nghiên cứu trước chưa phát hiện được góp phần bổ sung vào cơ sở dữ liệu tần suất ADN được đầy đủ hơn: Alen 26 ở locus D2S1338; alen 12 ở locus D3S1358; alen 8 ở locus D5S818; alen 7, 15, 16, 20 ở locus D13S317; alen 23 ở locus D18S51; alen 28.2 ở locus D21S11; alen 7, 23, 25 ở locus PentaE, alen 17 ở locus FGA, alen 11 ở locus TH01; alen 21 ở locus vWA.

4. Đã tính toán được được các chỉ số thống kê như xác suất nhận dạng cá thể người (PD), xác suất loại trừ (PE), chỉ số huyết thống (PI), xác xuất trùng lặp (PM), tần số dị hợp tử (Hex), tần số đồng hợp tử (Ho)… là những chỉ số quan trọng được sử dụng trong giám định ADN.

 

 


Đóng góp & Phản hồi bài viết:

Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để được rõ nghĩa hơn.

Các bài viết khác

NGHIÊN CỨU TẦN SUẤT ĐA HÌNH ĐIỂM TRÊN VÙNG HV1 VÀ HV2 Ở NGƯỜI VIỆT NAM ỨNG DỤNG TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y (16/12)

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CÁC INDELS ĐỐI VỚI MẪU BỊ PHÂN HỦY TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (16/12)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH 3,5,6-TRICHLORO-2-PYRIDINOL TRONG NƯỚC TIỂU BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ (16/12)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH 5F-ADB TRONG NƯỚC TIỂU VÀ TANG VẬT BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ (16/12)

XÂY DỰNG BỘ ẢNH (ATLAS) CÁC HÌNH THÁI TỔN THƯƠNG MÔ BỆNH HỌC THƯỜNG GẶP TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TỬ THI (16/12)

NGHIÊN CỨU THỜI GIAN NHUYỄN HÓA THỨC ĂN TRONG DẠ DÀY QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TỬ THI (16/12)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG CỘT SỐNG QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (16/12)

NGHIÊN CỨU CÁC TRƯỜNG HỢP TỔN THƯƠNG THẦN KINH NGOẠI BIÊN QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA TỪ NĂM 2015-2020 (13/1)

XÁC ĐỊNH NHÓM MÁU HỆ ABO DỰA TRÊN CHỈ THỊ SNPs TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y (13/1)