Đề tài cấp cơ sở

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG CỘT SỐNG QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA

2 năm trước | 413

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG CỘT SỐNG QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA 

Nguyễn Đức Nhự, Trần Anh Tuấn, Đào Hoàng Diễm

Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả đặc điểm tổn thương cột sống và di chứng chấn thương cột sống qua giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể (TTCT). Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, hồi cứu và tiến cứu trên 59 trường hợp chấn thương cột sống được giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể tại Viện Pháp y quốc gia. Kết quả và bàn luận: Thoát vị đĩa đệm chiếm tỷ lệ cao nhất (55,93%), tổn thương phối hợp (45,76%), các di chứng khác chiếm tỷ lệ ít hơn lần lượt là: xẹp, lún cột sống (27,12%), gãy mỏm ngang (20,34%), sẹo mổ, sẹo vết thương (20,34%), vỡ đốt sống (15,25%), trật đốt sống (11,86%), tổn thương tủy sống (10,17%), gãy mỏm gai (8,47%); Các Hội chứng liên quan đến thần kinh chiếm tỷ lệ cao nhất (23,73%), liệt (16,95%), tổn thương khác 9/59 (15,25%), di chứng loét 1/59 (1,69%); Kết luận nguyên nhân do chấn thương chiếm tỷ lệ cao nhất (44,07%), nguyên nhân do bệnh lý (30,51%), không xác định được nguyên nhân (25,42%); Vật tác động là vật tày chiếm tỷ lệ 35,59%, vật sắc 3,39%, do hỏa khí 1,69%, không yêu cầu giám định vật gây thương tích 59,03%.

 

Từ khóa: Chấn thương cột sống, giám định tổn thương cơ thể.

 


Đóng góp & Phản hồi bài viết:

Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để được rõ nghĩa hơn.

Các bài viết khác

KHẢO SÁT CÁC CHỈ THỊ ĐA HÌNH ĐƠN NUCLEOTIT TRONG ĐỊNH DANH CÁ THỂ NGƯỜI VIỆT NAM BẰNG CÔNG NGHỆ GIẢI TRÌNH TỰ GEN THẾ HỆ MỚI (15/2)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH METFORMIN TRONG NƯỚC TIỂU BẰNG SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ (15/2)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI GELSEMIN VÀ KOUMIN TRONG PHỦ TẠNG VÀ DỊCH SINH HỌC BẰNG SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ (15/2)

NHẬN XÉT MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ CÁC TỔN THƯƠNG KÈM THEO Ở NẠN NHÂN XUẤT HUYẾT DƯỚI NHỆN QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TỬ THI (15/2)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG KHỚP VAI QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI PHÂN VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (15/2)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG TAI QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (15/2)

ĐẶC ĐIỂM GÃY XƯƠNG SƯỜN Ở CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤN THƯƠNG NGỰC QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y THƯƠNG TÍCH (15/2)

NGHIÊN CỨU TẦN SUẤT ĐA HÌNH ĐIỂM TRÊN VÙNG HV1 VÀ HV2 Ở NGƯỜI VIỆT NAM ỨNG DỤNG TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y (16/12)

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CÁC INDELS ĐỐI VỚI MẪU BỊ PHÂN HỦY TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (16/12)