Đề tài cấp cơ sở

NGHIÊN CỨU THỜI GIAN NHUYỄN HÓA THỨC ĂN TRONG DẠ DÀY QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TỬ THI

11 tháng trước | 292

NGHIÊN CỨU THỜI GIAN NHUYỄN HÓA THỨC ĂN TRONG DẠ DÀY QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TỬ THI

Nguyễn Hồng Long, Trịnh Xuân Hà, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thị Hồng Vân

 

Mục tiêu: Nghiên cứu mức độ nhuyễn hóa thức ăn trong dạ dày qua giám định pháp y tử thi. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 59 tử thi. Kết quả nghiên cứu: Thức ăn rắn: thời gian từ bữa ăn cuối cùng đến lúc chết từ trên 1h đến 3h gặp chiếm tỷ lệ 30% và còn nhận rõ thức ăn chiếm tỷ lệ 96,67%; từ 3h-5h sau bữa ăn cuối cùng gặp 10%; tình trạng nhuyễn hóa thức ăn trong dạ dày có 25% còn nhận rõ hạt, 50% đã nhuyễn và 25% dạ dày rỗng; 5-6h gặp 50% thức ăn đã nhuyễn và 50% trường hợp có dạ dày rỗng; từ 6h trở lên chiếm 84,21% dạ dày rỗng. Đối với thức ăn mềm: 33,33% các trường hợp thức ăn mềm còn nhận rõ thức ăn trong dạ dày sau bữa ăn cuối cùng dưới 60 phút; từ 2-3 giờ và trên 4h không có tính thống kê do cơ mẫu nghiên cứu quá ít. Đối với thức ăn lỏng: thường gặp ở người có tiền sử bệnh lý và cơ mẫu nghiên cứu bé nên không có ý nghĩa thống kê. Xây dựng được quy trình kỹ thuật phẫu tích dạ dày để kiểm tra, đánh giá mức độ nhuyễn hóa thức ăn trong dạ dày.

 

Từ khóa: Khoảng thời gian chết, dạ dày, nhuyễn hóa thức ăn.

 


Đóng góp & Phản hồi bài viết:

Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để được rõ nghĩa hơn.

Các bài viết khác

NGHIÊN CỨU TẦN SUẤT ĐA HÌNH ĐIỂM TRÊN VÙNG HV1 VÀ HV2 Ở NGƯỜI VIỆT NAM ỨNG DỤNG TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y (16/12)

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CÁC INDELS ĐỐI VỚI MẪU BỊ PHÂN HỦY TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (16/12)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH 3,5,6-TRICHLORO-2-PYRIDINOL TRONG NƯỚC TIỂU BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ (16/12)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH 5F-ADB TRONG NƯỚC TIỂU VÀ TANG VẬT BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ (16/12)

XÂY DỰNG BỘ ẢNH (ATLAS) CÁC HÌNH THÁI TỔN THƯƠNG MÔ BỆNH HỌC THƯỜNG GẶP TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TỬ THI (16/12)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG CỘT SỐNG QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (16/12)

NGHIÊN CỨU CÁC TRƯỜNG HỢP TỔN THƯƠNG THẦN KINH NGOẠI BIÊN QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA TỪ NĂM 2015-2020 (13/1)

XÁC ĐỊNH NHÓM MÁU HỆ ABO DỰA TRÊN CHỈ THỊ SNPs TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y (13/1)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GELSEMIN TRONG MÁU BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ (13/1)