Đề tài cấp cơ sở

NGHIÊN CỨU THỜI GIAN NHUYỄN HÓA THỨC ĂN TRONG DẠ DÀY QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TỬ THI

1 năm trước | 465

NGHIÊN CỨU THỜI GIAN NHUYỄN HÓA THỨC ĂN TRONG DẠ DÀY QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TỬ THI

Nguyễn Hồng Long, Trịnh Xuân Hà, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thị Hồng Vân

 

Mục tiêu: Nghiên cứu mức độ nhuyễn hóa thức ăn trong dạ dày qua giám định pháp y tử thi. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 59 tử thi. Kết quả nghiên cứu: Thức ăn rắn: thời gian từ bữa ăn cuối cùng đến lúc chết từ trên 1h đến 3h gặp chiếm tỷ lệ 30% và còn nhận rõ thức ăn chiếm tỷ lệ 96,67%; từ 3h-5h sau bữa ăn cuối cùng gặp 10%; tình trạng nhuyễn hóa thức ăn trong dạ dày có 25% còn nhận rõ hạt, 50% đã nhuyễn và 25% dạ dày rỗng; 5-6h gặp 50% thức ăn đã nhuyễn và 50% trường hợp có dạ dày rỗng; từ 6h trở lên chiếm 84,21% dạ dày rỗng. Đối với thức ăn mềm: 33,33% các trường hợp thức ăn mềm còn nhận rõ thức ăn trong dạ dày sau bữa ăn cuối cùng dưới 60 phút; từ 2-3 giờ và trên 4h không có tính thống kê do cơ mẫu nghiên cứu quá ít. Đối với thức ăn lỏng: thường gặp ở người có tiền sử bệnh lý và cơ mẫu nghiên cứu bé nên không có ý nghĩa thống kê. Xây dựng được quy trình kỹ thuật phẫu tích dạ dày để kiểm tra, đánh giá mức độ nhuyễn hóa thức ăn trong dạ dày.

 

Từ khóa: Khoảng thời gian chết, dạ dày, nhuyễn hóa thức ăn.

 


Đóng góp & Phản hồi bài viết:

Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để được rõ nghĩa hơn.

Các bài viết khác

KHẢO SÁT CÁC CHỈ THỊ ĐA HÌNH ĐƠN NUCLEOTIT TRONG ĐỊNH DANH CÁ THỂ NGƯỜI VIỆT NAM BẰNG CÔNG NGHỆ GIẢI TRÌNH TỰ GEN THẾ HỆ MỚI (15/2)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH METFORMIN TRONG NƯỚC TIỂU BẰNG SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ (15/2)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI GELSEMIN VÀ KOUMIN TRONG PHỦ TẠNG VÀ DỊCH SINH HỌC BẰNG SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ (15/2)

NHẬN XÉT MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ CÁC TỔN THƯƠNG KÈM THEO Ở NẠN NHÂN XUẤT HUYẾT DƯỚI NHỆN QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TỬ THI (15/2)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG KHỚP VAI QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI PHÂN VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (15/2)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG TAI QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (15/2)

ĐẶC ĐIỂM GÃY XƯƠNG SƯỜN Ở CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤN THƯƠNG NGỰC QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y THƯƠNG TÍCH (15/2)

NGHIÊN CỨU TẦN SUẤT ĐA HÌNH ĐIỂM TRÊN VÙNG HV1 VÀ HV2 Ở NGƯỜI VIỆT NAM ỨNG DỤNG TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y (16/12)

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CÁC INDELS ĐỐI VỚI MẪU BỊ PHÂN HỦY TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (16/12)