Đề tài cấp cơ sở

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIÁM ĐỊNH ADN TỪ ĐẦU MẨU THUỐC LÁ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA

6 năm trước | 2618

Hoàn thiện các kỹ thuật phân tích ADN từ đầu mẩu thuốc lá và bước đầu xây dựng qui trình giám định ADN từ đầu mẩu thuốc lá tại Viện Pháp y Quốc gia.

ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ 2011

Tên đề tài:

 

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIÁM ĐỊNH ADN TỪ ĐẦU MẨU THUỐC LÁ

TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA

 

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Đức Nhự

Nhóm nghiên cứu:

1. TS. Vũ Dương

2. ThS. Hà Hữu Hảo

3. ThS. Lê Tuấn Anh

4.  KTV. Mai Thị Thu Hương

Tóm tắt:

Mục tiêu nghiên cứu: Hoàn thiện các kỹ thuật phân tích ADN từ đầu mẩu thuốc lá và bước đầu xây dựng qui trình giám định ADN từ đầu mẩu thuốc lá tại Viện Pháp y Quốc gia.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thu thập 15 đầu mẩu thuốc lá. Trong đó 10 mẫu từ những người tình nguyện khác nhau và 05 mẫu thu được bất kỳ ở các địa điểm khác nhau. Những đầu mẩu thuốc lá thu được từ những người tình nguyện được lưu giữ và phân tích tại các thời điểm khác nhau gồm: 0-1 tuần, sau 4 tuần, 8 tuần và sau 12 tuần. Tách chiết ADN từ đầu mẩu thuốc lá, PCR đa mồi theo từng bộ ba locút STR, điện di gel polyacrylamide và  nhuộm bạc.

 Kết quả nghiên cứu: Kết quả tách chiết ADN bằng chelex từ đầu mẩu thuốc lá tại các thời điểm sau 1 tuần, 4 tuần, 8 tuần, 12 tuần và các mẫu thu được bất kỳ đều cho kết quả tốt. Nồng độ ADN thay đổi không đáng kể sau 12 tuần. Kết quả PCR từ mẫu ADN trên đầu mẩu thuốc lá đều thành công trên tất cả các locút STR.

Kết luận: Hoàn thiện được kỹ thuật phân tích ADN từ đầu mẩu thuốc lá và xây dựng xong dự thảo qui trình giám định ADN từ đầu mẩu thuốc lá. 


Đóng góp & Phản hồi bài viết:

Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để được rõ nghĩa hơn.

Các bài viết khác

NGHIÊN CỨU TẦN SUẤT ĐA HÌNH ĐIỂM TRÊN VÙNG HV1 VÀ HV2 Ở NGƯỜI VIỆT NAM ỨNG DỤNG TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y (16/12)

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CÁC INDELS ĐỐI VỚI MẪU BỊ PHÂN HỦY TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (16/12)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH 3,5,6-TRICHLORO-2-PYRIDINOL TRONG NƯỚC TIỂU BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ (16/12)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH 5F-ADB TRONG NƯỚC TIỂU VÀ TANG VẬT BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ (16/12)

XÂY DỰNG BỘ ẢNH (ATLAS) CÁC HÌNH THÁI TỔN THƯƠNG MÔ BỆNH HỌC THƯỜNG GẶP TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TỬ THI (16/12)

NGHIÊN CỨU THỜI GIAN NHUYỄN HÓA THỨC ĂN TRONG DẠ DÀY QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TỬ THI (16/12)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG CỘT SỐNG QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (16/12)

NGHIÊN CỨU CÁC TRƯỜNG HỢP TỔN THƯƠNG THẦN KINH NGOẠI BIÊN QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA TỪ NĂM 2015-2020 (13/1)

XÁC ĐỊNH NHÓM MÁU HỆ ABO DỰA TRÊN CHỈ THỊ SNPs TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y (13/1)