Đề tài cấp cơ sở

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH 5F-ADB TRONG NƯỚC TIỂU VÀ TANG VẬT BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ

11 tháng trước | 299

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH 5F-ADB TRONG NƯỚC TIỂU VÀ TANG VẬT BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ

 

Phạm Quốc Chinh, Đoàn Thị Hải Hạnh, Phạm Thị Thu Hà

Viện Pháp y Quốc gia

 

5F-ADB là một loại ma túy thuộc nhóm cần sa tổng hợp. Phương pháp sắc ký khí khối phổ (GC-MS) được thết lập để xác định 5F-ADB trong dung dịch thuốc lá điện tử (tang vật) và nước tiểu người nghi ngờ sử dụng cần sa tổng hợp tại Việt Nam. Mẫu tang vật và nước tiểu được xử lý và được điều chỉnh đến pH 2 bằng dung dịch acid hydrochloric 1 M và được chiết bằng etyl acetat. JWH18-d9 được sử dụng làm chất chuẩn nội. Mẫu được phân tích trên GC-MS, cột sắc ký HP5-MS (30 m × 250 μm × 0,25 μm), với sự ion hóa điện tử (EI), năng lượng ion hóa là 70eV. Phương pháp được thẩm định đáp ứng yêu cầu có độ đúng, độ chính xác từ 88,42 - 100,42 %, khoảng tuyến tính từ 10 - 500 ng/ml. Giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng của 5F-ADB trong nước tiểu là 1,30 ng/ml và 4,29 ng/ml.  Giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng của 5F-ADB trong tang vật là 1,85 ng/ml và 6,11 ng/ml.  Hiệu suất chiết từ 74 - 89%. Phương pháp được áp dụng phân tích 5 mẫu nước tiểu và 5 mẫu tang vật. Kết quả có 2 mẫu nước tiểu và 1 mẫu tang vật dương tính với 5F-ADB.

Phương pháp có tính chọn lọc, độ nhạy và thích hợp để xác định 5F-ADB trong nước tiểu và tang vật, hỗ trợ kỹ thuật cho giám định các chất cần sa tổng hợp tại Việt Nam.

 

Từ khóa: 5F-ADB, Cần sa tổng hợp, GC-MS, LLE,…

 


Đóng góp & Phản hồi bài viết:

Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để được rõ nghĩa hơn.

Các bài viết khác

NGHIÊN CỨU TẦN SUẤT ĐA HÌNH ĐIỂM TRÊN VÙNG HV1 VÀ HV2 Ở NGƯỜI VIỆT NAM ỨNG DỤNG TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y (16/12)

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CÁC INDELS ĐỐI VỚI MẪU BỊ PHÂN HỦY TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (16/12)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH 3,5,6-TRICHLORO-2-PYRIDINOL TRONG NƯỚC TIỂU BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ (16/12)

XÂY DỰNG BỘ ẢNH (ATLAS) CÁC HÌNH THÁI TỔN THƯƠNG MÔ BỆNH HỌC THƯỜNG GẶP TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TỬ THI (16/12)

NGHIÊN CỨU THỜI GIAN NHUYỄN HÓA THỨC ĂN TRONG DẠ DÀY QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TỬ THI (16/12)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG CỘT SỐNG QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (16/12)

NGHIÊN CỨU CÁC TRƯỜNG HỢP TỔN THƯƠNG THẦN KINH NGOẠI BIÊN QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA TỪ NĂM 2015-2020 (13/1)

XÁC ĐỊNH NHÓM MÁU HỆ ABO DỰA TRÊN CHỈ THỊ SNPs TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y (13/1)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GELSEMIN TRONG MÁU BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ (13/1)