Đề tài cấp cơ sở

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GELSEMIN TRONG MÁU BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ

1 năm trước | 522

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GELSEMIN TRONG MÁU BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ

Phạm Quốc Chinh, Đoàn Thị Hải Hạnh, Nguyễn Thị Thu Nga

Viện Pháp y Quốc gia

 

Gelsemin là một alcaloid của cây lá ngón. Phương pháp sắc ký khí khối phổ (GC-MS) được thết lập để xác định gelsemin trong máu người ngộ độc alcaloid cây lá ngón tại Việt Nam. Mẫu máu được điều chỉnh đến pH 10 bằng dung dịch natri hydroxit 1% và được chiết bằng etyl axetat. Diazepam được sử dụng làm chất chuẩn nội. Mẫu được phân tích trên GC-MS, cột sắc ký HP5-MS (30 m × 250 μm × 0,25 μm), với sự ion hóa điện tử (EI), năng lượng ion hóa là 70eV. Phương pháp được thẩm định đáp ứng yêu cầu có độ đúng, độ chính xác từ 89,87 % - 103,22 %, khoảng tuyến tính từ 5 - 1000 ng/ml, giới hạn phát hiện là 2,2 ng/ml và giới hạn định lượng là 6,7 ng/ml. Hiệu suất chiết từ 85,03-92,72%. Phương pháp được áp dụng phân tích 5 mẫu máu và có hai mẫu dương tính với gelsemin.

Phương pháp có tính chọn lọc, độ nhạy và thích hợp để xác định gelsemin trong máu, hỗ trợ kỹ thuật cho giám định độc chất trong ngộ độc alcaloid cây lá ngón ở Việt Nam.

Từ khóa: Gelsemium, Alcaloid, GC-MS, LLE,…

 


Đóng góp & Phản hồi bài viết:

Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để được rõ nghĩa hơn.

Các bài viết khác

NGHIÊN CỨU TẦN SUẤT ĐA HÌNH ĐIỂM TRÊN VÙNG HV1 VÀ HV2 Ở NGƯỜI VIỆT NAM ỨNG DỤNG TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y (16/12)

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CÁC INDELS ĐỐI VỚI MẪU BỊ PHÂN HỦY TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (16/12)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH 3,5,6-TRICHLORO-2-PYRIDINOL TRONG NƯỚC TIỂU BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ (16/12)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH 5F-ADB TRONG NƯỚC TIỂU VÀ TANG VẬT BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ (16/12)

XÂY DỰNG BỘ ẢNH (ATLAS) CÁC HÌNH THÁI TỔN THƯƠNG MÔ BỆNH HỌC THƯỜNG GẶP TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TỬ THI (16/12)

NGHIÊN CỨU THỜI GIAN NHUYỄN HÓA THỨC ĂN TRONG DẠ DÀY QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TỬ THI (16/12)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG CỘT SỐNG QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (16/12)

NGHIÊN CỨU CÁC TRƯỜNG HỢP TỔN THƯƠNG THẦN KINH NGOẠI BIÊN QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA TỪ NĂM 2015-2020 (13/1)

XÁC ĐỊNH NHÓM MÁU HỆ ABO DỰA TRÊN CHỈ THỊ SNPs TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y (13/1)