Đề tài cấp cơ sở

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH TETRAMIN TRONG MẪU PHỦ TẠNG VÀ TANG VẬT BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ

1 năm trước | 414

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH TETRAMIN TRONG MẪU PHỦ TẠNG VÀ TANG VẬT BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ

Lê Anh Hào, Nguyễn Mai Dung, Chu Thị Như Quỳnh

Viện Pháp y quốc gia

 

Tetramin (Tetramethylenedisulfotetramine) là một loại thuốc diệt chuột có độ độc cao hiện đã bị cấm sử dụng ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên ở một số nước trong đó có Việt Nam vẫn ghi nhận nhiều trường hợp bị ngộ độc tetramin. Tetramin được chiết trong mẫu phủ tạng và tang vật bằng dung môi ethylacetat ở môi trường acid pH 2-3. Sau khi chiết xuất, tetramin được phân tích trên sắc ký khí khối phổ (GCMS) với với sự ion hóa điện tử (EI), năng lượng ion hóa là 70eV, cột sắc ký HP5-MS (30 m × 250 μm × 0,25 μm), khí mang heli, tốc độ dòng 1 ml/phút, nhiệt độ buồng tiêm mẫu 2500C. Phương pháp phân tích có độ chọn lọc và đặc hiệu. Giới hạn phát hiện tetramin trong mẫu phủ tạng là 2ng/g. Phương pháp đã được áp dụng để phân tích ba mẫu phủ tạng và tang vật nghi ngờ ngộ độc tetramin và cho kết quả một mẫu phủ tạng và một mẫu tang vật dương tính với tetramin.

Từ khóa: Tetramin, GCMS, LLE

 


Đóng góp & Phản hồi bài viết:

Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để được rõ nghĩa hơn.

Các bài viết khác

NGHIÊN CỨU TẦN SUẤT ĐA HÌNH ĐIỂM TRÊN VÙNG HV1 VÀ HV2 Ở NGƯỜI VIỆT NAM ỨNG DỤNG TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y (16/12)

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CÁC INDELS ĐỐI VỚI MẪU BỊ PHÂN HỦY TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (16/12)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH 3,5,6-TRICHLORO-2-PYRIDINOL TRONG NƯỚC TIỂU BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ (16/12)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH 5F-ADB TRONG NƯỚC TIỂU VÀ TANG VẬT BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ (16/12)

XÂY DỰNG BỘ ẢNH (ATLAS) CÁC HÌNH THÁI TỔN THƯƠNG MÔ BỆNH HỌC THƯỜNG GẶP TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TỬ THI (16/12)

NGHIÊN CỨU THỜI GIAN NHUYỄN HÓA THỨC ĂN TRONG DẠ DÀY QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TỬ THI (16/12)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG CỘT SỐNG QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (16/12)

NGHIÊN CỨU CÁC TRƯỜNG HỢP TỔN THƯƠNG THẦN KINH NGOẠI BIÊN QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA TỪ NĂM 2015-2020 (13/1)

XÁC ĐỊNH NHÓM MÁU HỆ ABO DỰA TRÊN CHỈ THỊ SNPs TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y (13/1)