Đề tài cấp cơ sở

XÁC ĐỊNH NHÓM MÁU HỆ ABO DỰA TRÊN CHỈ THỊ SNPs TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y

1 năm trước | 487

XÁC ĐỊNH NHÓM MÁU HỆ ABO DỰA TRÊN CHỈ THỊ SNPs TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y

Hoàng Thái Thanh, Hà Hữu Hảo, Nguyễn Thị Phương Liên, Mai Thị Thu Hương

Viện Pháp Y quốc gia                      

 

Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích các SNP để xác định nhóm máu ABO và ứng dụng trong giám định ADN tại Viện Pháp y quốc gia. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu thực hiện trên 39 mẫu gồm: 30 mẫu nghiên cứu được thu từ các tình nguyện viên đã được làm xét nghiệm nhóm máu bằng phương pháp huyết thanh và 9 mẫu dấu vết sinh học giám định tại Viện Pháp y quốc gia. Thiết kế các cặp mồi nhằm phát hiện 3 SNP đặt hiệu trên gen quy định nhóm máu ABO. Phát hiện sản phẩm và đọc kết quả dựa trên băng điện di gel Polyacrylamide. Kết quả và bàn luận: Đã hoàn thiện được kỹx thuật khuếch đại 3 SNP tại các vị trí 261, 526 và 803 nhằm xác định nhóm máu ABO ở người và kết quả xác định nhóm máu dựa trên chỉ thị SNP trong nghiên cứu hoàn toàn phù hợp với kết quả xét nghiệm nhóm máu bằng phương pháp huyết thanh. Ứng dụng phân tích các SNP xác định nhóm máu trong 2 trường hợp giám định tại Khoa Y sinh – Viện pháp y quốc gia, kết quả cho thấy nhóm máu và dữ liệu gen là hoàn toàn phù hợp.

Từ khóa: nhóm máu ABO, giám định gen, SNP

 


Đóng góp & Phản hồi bài viết:

Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để được rõ nghĩa hơn.

Các bài viết khác

NGHIÊN CỨU TẦN SUẤT ĐA HÌNH ĐIỂM TRÊN VÙNG HV1 VÀ HV2 Ở NGƯỜI VIỆT NAM ỨNG DỤNG TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y (16/12)

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CÁC INDELS ĐỐI VỚI MẪU BỊ PHÂN HỦY TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (16/12)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH 3,5,6-TRICHLORO-2-PYRIDINOL TRONG NƯỚC TIỂU BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ (16/12)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH 5F-ADB TRONG NƯỚC TIỂU VÀ TANG VẬT BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ (16/12)

XÂY DỰNG BỘ ẢNH (ATLAS) CÁC HÌNH THÁI TỔN THƯƠNG MÔ BỆNH HỌC THƯỜNG GẶP TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TỬ THI (16/12)

NGHIÊN CỨU THỜI GIAN NHUYỄN HÓA THỨC ĂN TRONG DẠ DÀY QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TỬ THI (16/12)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG CỘT SỐNG QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (16/12)

NGHIÊN CỨU CÁC TRƯỜNG HỢP TỔN THƯƠNG THẦN KINH NGOẠI BIÊN QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA TỪ NĂM 2015-2020 (13/1)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GELSEMIN TRONG MÁU BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ (13/1)