Đề tài cấp cơ sở

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH KHẢ NĂNG TÌNH DỤC NAM TẠI PHÂN VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA

 13/01/2021 |  0 |  390

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH KHẢ NĂNG TÌNH DỤC NAM TẠI PHÂN VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA Trần Anh Tuấn, Nguyễn Đức Nhự Viện Pháp y quốc gia  

Xem thêm

ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG Ở CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤN THƯƠNG MŨI XOANG QUA GIÁM ĐỊNH TỶ LỆ TỔN THƯƠNG CƠ THỂ

 13/01/2021 |  0 |  370

ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG Ở CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤN THƯƠNG MŨI XOANG QUA GIÁM ĐỊNH TỶ LỆ TỔN THƯƠNG CƠ THỂ Nguyễn Đức Nhự, Trần Anh Tuấn Viện Pháp y quốc gia

Xem thêm

ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG BÊN TRONG VÀ NGUYÊN NHÂN TỬ VONG Ở NHỮNG NGƯỜI SỬ DỤNG MA TÚY QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y

 06/05/2020 |  0 |  708

Mô tả đặc điểm tổn thương bên trong và nguyên nhân tử vong ở những người sử dụng ma túy

Xem thêm

ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ VÀ DẤU VẾT TỔN THƯƠNG BÊN NGOÀI Ở NHỮNG NGƯỜI TỬ VONG CÓ SỬ DỤNG MA TÚY QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y

 06/05/2020 |  0 |  854

Giám định pháp y những trường hợp tử vong liên quan đến sử dụng chất ma túy

Xem thêm

KHẢO SÁT THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC, CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM MÔ BỆNH HỌC TẠI CÁC TRUNG TÂM PHÁP Y CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM

 06/05/2020 |  0 |  861

Khảo sát, đánh giá thực trạng về nhân lực, trang thiết bị xét nghiệm mô bệnh học tại các Trung tâm pháp y cáp tỉnh

Xem thêm

Nghiên cứu các trường hợp chấn tương mắt qua giám định tổn thương cơ thể tại Viện Pháp y quốc gia

 02/04/2018 |  0 |  1920

Đánh giá đặc điểm của chấn thương mắt qua giám định tổn thương cơ thể

Xem thêm

Nghiên cứu các trường hợp chết tại các cơ sở giam giữ qua giám định pháp y tại Viện Pháp y quốc gia giai đoạn 2012-2017

 02/04/2018 |  0 |  1255

Mô tả đặc điểm tổn thương và phân loại nguyên nhân tử vong của các trường hợp chết tại các cơ sở giam giữ

Xem thêm

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIÁM ĐỊNH ADN TỪ ĐẦU MẨU THUỐC LÁ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA

 14/06/2016 |  0 |  2600

Hoàn thiện các kỹ thuật phân tích ADN từ đầu mẩu thuốc lá và bước đầu xây dựng qui trình giám định ADN từ đầu mẩu thuốc lá tại Viện Pháp y Quốc gia.

Xem thêm

Khảo sát tần suất các alen trên 23 locus gen của dân tộc Kinh phục vụ công tác giám định ADN

 14/06/2016 |  0 |  3634

Xây dựng bảng tần suất các alen trên 23 locus gen ở người Kinh

Xem thêm

Đánh giá giá trị của đo điện cơ trong giám định tổn hại sức khỏe tại Viện Pháp y Quốc gia

 14/06/2016 |  0 |  2446

Nhận xét kết quả đo điện cơ và những dấu hiệu thực thể qua khám giám định tổn hại sức khỏe. Đánh giá giá trị của đo điện cơ trong giám định tổn hại sức khỏe tại Viện Pháp y Quốc gia.

Xem thêm

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIÁM ĐỊNH ADN TỪ MẪU MÔ TƯƠI TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA

 14/06/2016 |  0 |  1274

Hoàn thiện các kỹ thuật phân tích ADN từ mẫu mô tươi và bước đầu xây dựng qui trình giám định ADN từ mẫu mô tươi tại Viện Pháp y Quốc gia.

Xem thêm